เกี่ยวกับ

ในโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เยี่ยมชมองค์กรระหว่างประเทศ อาทิเช่น UN agencies และ multilateral development banks ที่ตั้งอยู่ในเมืองกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานในองค์กรต่างๆ และพัฒนาแผนการทำงานในอนาคต