เกี่ยวกับ

นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจะได้เดินทางไปตามเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ไปยังประเทศ ไทย ลาว พม่า และ เวียดนาม นักศึกษาจะได้ไปเยี่ยมชม บริษัทต่างๆ องค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยชั้นนำ นอกจากนี ยังได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และ เปิดโลกกว้างเกี่ยวกับชุมชนอาเซียน